Ansættelsesregler og politikker

For Museum Sydfyn

Blanketter 

Ansættelsesbevis 

Mobiltelefon 

Oversigt i alfabetisk rækkefølge

Arbejdstid og pauser
Barns 1. og 2. sygedag
Rejser og kørsel