OM MUSEUM SYDFYN

Hvilke museer hører under? Hvad arbejder vi med?

OM MUSEUM SYDFYN

Hvilke museer hører under? Hvad arbejder vi med?

OM MUSEUM SYDFYN

Hvilke museer hører under? Hvad arbejder vi med?

Museum Sydfyn er et statsanerkendt og selvejende museum med ansvaret for arkæologi i Svendborg kommune samt nyere tid i Svendborg og Ærø kommuner.

Museets tre hovedafdelinger er Danmarks Forsorgsmuseum, Svendborg Museum og Ærø Museum. Museet blev etableret i 2024 ved en fusion af Svendborg Museum (1908) og Ærø Museum (1910).

Ved Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg indsamler, forsker og formidler vi den danske forsorgs- og velgørenhedshistorie. Museet er helt sit eget, og det adskiller sig ved sin samskabende form imellem museumsfaglighed og viden opnået gennem levede erfaringer.

Ved Svendborg Museum har vi fokus rettet mod arkæologi og nyere tids kulturhistorie. Ved Broholm Slot vises Kammerherre Sehesteds imponerende oldsagssamling, på Svendborg havn ligger museets flåde, og ved Kværndrup snurrer vingerne på Egeskov Mølle. Svendborg Museum har i en årrække stået uden fysiske rammer til den brede kulturhistoriske museumsfortælling. Museet formidler derfor meget i det åbne byrum og landskab – bl.a. via museets mobile udstillingsenhed Den Sorte Boks.

Vi arbejder i disse år på at etablere nye rammer for Svendborg Museum, hvorfra vi samlet kan fortælle Svendborgs og Sydfyns spændende historie – fra Kongerne i Gudme til A.P. Møller.

Ved Ærø Museum har vi fokus på Ærøs historie fra hertugtiden i 1400-tallet til nutidens Ærøboer og de mange særlige traditioner, der knytter sig til ø-livet. Til Ærø Museum hører også Hammerichs Hus, der er et helt specielt og fuldstændig originalt interiørmuseum, skænket af kunstneren Gunnar Hammerich.

Green Attraction 

Svendborg Museum og Danmarks Forsorgsmuseum er certificeret som Green Attraction i april 2023 – som den første attraktion på Fyn.

Green Attraction-certificeringen betyder, at de to museer overholder kriterier både i forhold til bæredygtighed og i forhold til, hvordan vi inddrager gæster, leverandører, frivillige og personalet i arbejdet.

Der arbejdes på at få Ærø Museum certificeret som Green Attraction.